Front Page | Editorial |Alpha Party | Ambassador for Peace | Archives | EU elections 2009

  Subscribe to my newsletter
  Keep yourself updated with the   latest news and events.

 

 

 
   
     

Theo's Website
www.january05.org

Theo huwa l-izghar minn forst it-tfal ta' Dr. Emmy Bezzina. Illum Theo li ghandu hames snin jirresjedi ma` ommu li hija barranija izda b`cittadinanza maltija ghal diversi snin. Jitkellem sa` issa bi tlett ilsna u beda iggarrab ftit bil-lsien iehor. Huwa argumentattiv u tal-punt u jibqa` isaqsi domandi fuq suggett sakemm ikun ha t-tgharif li jixtieq jew li jrid. Huwa jattendi fi skola privata fejn qieghed fit-tielet sena hemm, u jinsab fil-livell ta` KG II.

Joghxa meta jara lill-missieru u ma jkunx iried ihallih b`xejn - naturalment ghal ftit hin li dana ikun possibili.Dr Emmy Bezzina jisoghbih hafna li ma jkunx jista` iqatta` iktar hin mal-izghar mis-sebgha uliedu. Theo ghandu karattru dominattiv, pero` huwa generuz u jhobb jaqsam dak illi jkollu, basta sehmu jiehdu ukoll!!

Zur il-website ta' Theo ghal aktar informazzjoni: www.january05.org 

Back  


 
Copyright © www.emmybezzina.org | Terms of Use