Front Page | Editorial |Alpha Party | Ambassador for Peace | Archives | EU elections 2009

  Subscribe to my newsletter
  Keep yourself updated with the   latest news and events.

 

 

 
   
         

Avukat Dr. Emmanuel Bezzina, LL.D.,B.A.
Fundatur: Alpha Liberal Democratic Party

Messagg Mill- Fundatur :

Dottor Emmy Bezzina sejjer jikkontesta l-Elezzjonijit ghall-Parlament Ewropej s-sena d-diehla 2009.

Il-Motto sejjer ikun:

Ghall-MALTA LIBERALI KANDIDAT LIBERALI : Emmy Bezzina, Avukat, Awtur, u Xandar.

IVVUTAW DOTTOR EMMANUEL BEZZINA mgharuf bhala Emmy BEZZINA.

============================

Kull Min b`XI mod jixtieq jghin, mitlub li jikkuntatja mill-iktar fiz possibili lil EMMY fuq l-indirizz elettroniku hawn fuq indikat, inkella ibghatu SMS fuq in-Numru Cellulari: 99493404.

 

_


ELEZZJONI GHALL-PARLAMENT EWROPEJ GUNJU 2009

KANDIDAT EWLIENI NUMRU 1:
AVUKAT BEZZINA Emmy
Awtur u Xandar

MALTA u GHAWDEX F`DIK L-OKKAZZJONI JITQIESU BHALA DISTRETT WIEHED

Kull Min Jixtieq Jassisti ghandu jikkuntatja lill- Avukat BEZZINA Jew bl-E-Mail: alpha@emmybezzina.org

Jew fuq in-Numru Cellulari : 00356 9949 3404 u jforni d-Dettalji Bazici bhal Numru ta' Kuntatt, Numru tal-Karta tal-Identita` u d-Disponabilita` li u kif tixtieq tassisti.

Hidma hija fuq Bazi Volontarja f`Dana l-Istadju skond
IL-Princpji tad-Demokrazija Liberali.

 

 


 
Copyright © www.emmybezzina.org | Terms of Use