Front Page | Editorial |Alpha Party | Ambassador for Peace | Archives | EU elections 2009

  Subscribe to my newsletter
  Keep yourself updated with the   latest news and events.

 

 

 
   
       

Select archive year:
2004 | 2005 | 2006 | 2007  |  2008 |  2009 |  2010  |  2011 |  2012

 

BOUNTY STREET - VALLETTA

EMMY BEZZINA huwa fotografiku tajjeb ukoll ghalkemm mhux daqstant mgharuf. Hawn ghandna ritratt sabih immens  fil-misterjosita` tieghu mehud minfuq ic-cellurali tal-Avukat Bezzina li juri TRIQ IS-SOKKORS fil-Belt Valletta. BOUNTY STREET hija t-triq li fiha kien joqghod il-Prim Ministru attwali ta` Malta, Dr Lawrence Gonzi, li ghamel zmien jipprattika fl-ufficcju ta` Dottor Bezzina fil-vicinanzi fi Triq il-Punent.

Dr Bezzina huwa affixxinat bis-seher tal-Belt Valletta fejn ilu joqhod mit- 2 ta` Lulju, 1976.October

Right to maintenance to be extended to all children

Dr Emmy Bezzina comments briefly on the Bill entitled An Act to amend the Civil Code, Cap. 16 of The Laws of Malta, published recently

September

Emmy Bezzina as Lady Gaga

June

In Blisfull mood on Father's Day 2011

April

Konferenza tal-mexxejja f'Ginevra

March

Dr. Bezzina u l-klijent tieghu Normann Lowell

April

Dr. Bezzina f'missjoni ta' paciL-AVUKAT BEZZINA JIGGRADWA FIL-LIGI TAL-UNJONI EWROPEJA


L-Avukat Dr Emmanuel Bezzina jircievi d-Digriet fl- MA LAW [Human Rights].L- Avukat Dr Emmanuel Bezzina jitkellem f`Xarabank f`jum it-tieg ta` Kate Middleton u l-Princep William, il-Gimgha, 29 ta` April, 2011. It-Tema kienet ZWIEGIJIET u TIGIJIET.

      

 

Back  


 
Copyright © www.emmybezzina.org | Terms of Use